rahmet katrelerinde bir cuma soluğunda dua


Şüphesiz ALLAH ve Melekleri
Peygambere Salat Ederler.
Ey İman Edenler Siz de O'NA Salat edin
ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin..
(Ahzab-56)


Peygamber efendimiz
Cum'a gününde bir saat vardır,
mü'min bir kul namazda dua ederken
Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse
Allah muhakkak ona icabet eder.
Ashab-ı kiram: '
Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "
İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir."
Cum'a günü, ibadet ve ezkâr ile
mü'minle-rin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür'
Buyurdular.


Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin ikrami,
İşbu Cuma saatindeki nurların dolduğu,
Maneviyatın cağlayan gibi coştuğu,
Rabbimizin lütuf ve ihsanı olan, sofrasında
Kalplerin, gönüllerin muhabbetle dolduğu,
Hakikat bahçesinde bir gül olan CUMA günümüz
Mübarek olsun, Medineli doslar
RABBİM feyz ve bereketinden faydalanan kullarından olmamızı
Her birimize nasip eylesin,Yarabbi

Herkesin gönlünü yaratıp
o gönüllerin isteklerini veren rabbim.
Ömrümüzü, günlerimizi ve cumamızı mübarek kıl.
Bizleri doğru olabilen ve de kalabilenlerden eyle!

Bizi en hayırlı kullarınla haşret.
Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle
Bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et.
Bu kazanacağımız hayırlı şeyleri arkamızdan bize varis kıl.
Bize zulmedenlerden intikamımızı al.
Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.
Günahlarımızı affet. Bela ve musibetlerimizi defet.
Hastalarımıza şifa ver. Gönüllerimizi nurlandır.
İhtiyaçlarımızı yerine getir.
Ecdat ve evlatlarımıza merhamet et.
Allah’ım, şu geçici dünyayı
En büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma.
Bize dinî ve dünyevî musibetler verme.
Günahlarımız yüzünden
Bize merhamet etmeyecekleri bize musallat etme.
Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi Rabb'imiz!
Sen Kavî'sin, biz ise Sen'in zayıf, aciz ve muhtaç kapıkullarınız.
Bizi Sen'den başka kim koruyup kollayabilir!
Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi
Bizi de lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla!
Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki
Bütün inananlara, özellikle de zulme ve haksızlığa uğratılmış
Mazlumlara dünya ve ukbada tasa ve elem sebebi olan
Kötülüklerin hepsini bertaraf et!"

Rabbimiz!
Bizi nezdinden göndereceğin bir ruh ve garazsız, ivazsız
Sen'in muhabbetine ulaştıracak bir marifetle te'yid buyur...
Kalbimizde dolaylı ya da doğrudan
Sen'in rızana ulaştırmayan, ulaştırmayacak olan sevgiler varsa
onlarıda sil süpür..
Tatmak, görmek gibi duygularımızı
Ve hayal, hafıza gibi kalbe bağlı duygularımızı
Sen'in emrine muhalefetten muhafaza eyle!

Allah’ım,
tevbemizi kabul eyle, ruhumuzu yıka, temizle,
Sözlerimizi doğrult, göğsümüzdeki kinleri gider,
Kalplerimizden intikam, kin ve düşmanlığı temizle.”
Bize musallat olan zalimlerin zulümlerini yüzlerine çarp Yâ Rab!
Ayaklarını birbirine dolaştır, onları kahr-u perişan et Yâ Rab!
Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Yâ Rab!
Biz ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım isteriz!”
Bize rahmetinle, merhametinle,
fazlınla kereminle muamele et Yâ Rab!

Mübarek günlerin hürmetine,
Habibin başta olmak üzere elçilerin hürmetine,
Mübarek zatlar hürmetine kabul buyur Yâ Rab!
Şu an, Kâbe-i Muazzama’da ve Mescid-i Nebevî’de Sana dua eden,
Sana yalvaran, Senden af ve mağfiret, inayet ve nusret isteyen
Mübarek ve muhterem zatların dualarını da kabul et Yâ Rab!
Allah’ım, kalplerin tabîb ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifâsı,
Gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed’e,
Onun âl ve ashâbına, salât ve selâm eyle!
Âlemlerin Rabbi olan Allah’ a hamd olsun.
Salât ve selâm Peygamberimiz Muhammed’e,
Onun bütün âl ve ashâbına olsun! Âmin. Âmin.
Binlerle âmin. ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifâsı,
Gözlerin nûru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed’e,
Onun âl ve ashâbına, salât ve selâm eyle!
Âlemlerin Rabbi olan Allah’ a hamd olsun.
Salât ve selâm Peygamberimiz Muhammed’e,
onun bütün âl ve ashâbına olsun! Âmin. Âmin.
Binlerle âmin.
Velhamdulillahi Rabbil alemin...
Son nefesimizde kendimize hakim olamadığımız zaman
Bu dua yı sana emanet ediyoruz.
Erde, geçte, dağda, taşta sen yetiştir son nefeste
LA İLAHE İLLALLAH kalbimizi karartma,
LA İLAHE İLLALLAH rızkımızı azaltma,
LA İLAHE İLLALLAH kabrimizi daraltma.
LA İLAHE İLLALAH senden başka kapı aratma,
Allah'ım bizi affeyle, her derdimizi def eyle,
Rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle,
Kabre girdiğimiz zamana sual meleklerini asan eyle.
Evvelimiz ALLAH Ahirimiz ALLAH, Kalbimizde Beytullah,
LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDER RESULALAH,
EŞHEDU ELLE İLAHE İLLALAH
VE EŞHEDU ENLE MUHAMMEDUN ABDUHU VE RASULUHU
Amin...
Bahtına düştük, ey biricik Matlûb'umuz,
Maksûd'umuz, Mahbûb'umuz;
Ne olur, tevbelerimizi kabul, kalblerimizi de ihya buyur!
Buyur ki, günahlarımızı affedebilecek,
Yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek
Sen'den başka hiçbir kimse bilmiyoruz.
Girdiğimiz yere dürüstlükle girmemizi sağla
Çıktığımız yerden de dürüstlükle çıkmamızı sağla
Bize TARAFINDAN Hakkıyla güç ver....
Rabbimiz
bizi hidayetle dosdoğru yola ilet ve her işimizde başarılı kıl
amin...
sıryani

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !